2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Profilácia


Činnosť a aktivity Materskej školy Nosice 221, Púchov  v školskom roku        2018/2019

 • Jednotriedna MŠ - Zelené žabky, vek detí 3 - 6 roč., počet zapísaných 21, z toho  7 predškolákov
 • 2 kvalifikov. pedagog. a  3  prevádzkoví zamestnanci
 • Školský vzdelávací program: Od studničky k rieke pre zelené žabky

10 rokov sme pracovali v medzinárodnom projekte "Zelená škola" so zámerom dodržať hlavné zásady a princípy enviromentálnej výchovy k trvalo udržateľnému životu, s cieľom zapojiť deti, pedagógov, zamestnancov, rodičov, širokú verejnosť - čím sa nám podarilo zviditeľniť a odlišovať sa od ostatných.

Pripravované aktivity

 • jesenná brigáda, šarkaniáda, tekvičkové kráľovstvo - tekvice z vlastných zdrojov vypestovaných v MŠ, práca s nimi, orieškové hody, Mikulášska a vianočná besiedka, zimná vychádzka s rodičmi, Fašiangový bál,  jarná brigáda s rodičmi, talentáruim, stavanie mája, Deň matiek, MDD, Deň otcov, šport. olympiáda - spolupráca s CVČ, koncoročná opekačka, biokompostovanie
 • Deň otvorených dverí so psychológom a logopédom s vyšetrením školskej zrelosti, MDD s miestnymi hasičmi i s deťmi s DSS, Sokoliari našim deťom
 • Upevňovanie regionálnych a ľudových tradícií: Mikuláš, Vianoce, Fašiangy s pochovávaním basy, príchod jari, veľkonočné sviatky, stavanie i váľanie mája
 • Spolupracovať s miestnymi hasičmi – praktická ukážka, s deťmi s ÚSS
 • Májový koncert pri príležitosti Dňa matiek v spolupráci so ZUŠ (bývalí škôlkári)
 • Krúžková činnosť: anglický jazyk v spolupráci s CVČ Včielka
 • Školské stravovanie: školské mlieko, ovocie
 • Korčuliarsky, plavecký výcvik predškolákov
 • V rámci mesta Púchov účasť na vystúpeniach na Mikulášskom a Veľkonočnom jarmoku
 • Účasť na koncertoch ZUŠ, divadelných predstavení, kina
 • Zápis do 1. ročníka ZŠ, zápis do MŠ, prezentácia ZŠ s MŠ Púchov, Slovanská