2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Zmluvy


Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia
Agro Tami 0.00 Eur nestanovený nestanovený
Betes 0.00 Eur nestanovený nestanovený
Zmluva o zverení majetku do správy 0.00 Eur nestanovený nestanovený
BETES 0.00 Eur nestanovený nestanovený
Fructop s.r.o 0.00 Eur nestanovený nestanovený
Považská vodárenská spoločnosť 0.00 Eur nestanovený nestanovený
Podobeňová Gabriela 0.00 Eur nestanovený nestanovený
BETES 0.00 Eur nestanovený nestanovený
SPP 0.00 Eur nestanovený nestanovený
BTS 0.00 Eur nestanovený nestanovený
14 BETES-BOZP 0.00 Eur nestanovený nestanovený
INTA 0.00 Eur nestanovený nestanovený
Betes 0.00 Eur nestanovený nestanovený
SSE 0.00 Eur nestanovený nestanovený
Tatra banka - zrušenie účtov 0.00 Eur nestanovený nestanovený
Prima banka - nové účty 0.00 Eur nestanovený nestanovený
PO - Dujka 0.00 Eur nestanovený nestanovený
SPP - dodatok 0.00 Eur nestanovený nestanovený
SPP- dodatok č. 03 0.00 Eur nestanovený nestanovený
Zmluva o dielo - PO 0.00 Eur nestanovený nestanovený

Stránky: 1   |   2      »