In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Zápis detí do MŠ

Oznamujeme Vám, že zápis detí do materskej školy bude v dňoch 9. a 16. mája 2018 od 14:00 do 16:30 h v kancelárii riaditeľky školy. Prineste si vyplnenú a pediatrom potvrdenú žiadosť. Žiadosti nájdete aj na našej stránke v dokumentoch alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ.

Späť