2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Jedáleň


Materská škola má v hospodárskej budove vlastnú kuchyňu. Za jedálny lístok zodpovedá vedúca školskej jedálne a hlavá kuchárka. V kuchyni pracujú: 1 hlavná kuchárka a dve kuchárky.

Zamestnanci kuchyne dbajú na pestrosť jedálneho lístka s vysokým obsahom ovocia, zeleniny, rýb. Strava je zameraná na zdravú výživu. Deťom sú podávané každý deň raňajky, obed a olovrant. Rodičia, ktorí uprednostňujú poldenný pobyt v materskej škole, si platia len za raňajky a obed.

Školská jedáleň je zapojená do projektov:  „Školské mlieko" a Európskeho programu „Školské ovocie".

Vedúca školskej jedálne

Oľga Danišková
Tel. kontakt:    042/ 46 32 051, 0911 895 277

Hlavná kuchárka:
Alžbeta Kovářová

Kuchárky:
Zuzana Gabková
Marcela Šušolová

Poplatky za stravu

  • na mesiac celodenný poplatok – 27,- €, poplatok za stravu sa skladá:  strava na dieťa 25,- € + réžia 2,- €.
  • na mesiac poldenný poplatok  –  21,- €

Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžete prečítať na nástenke vo vestibule materskej školy.