2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Kontakty


Tomanová Katka

Katarina Tomanová

riaditeľka školy

Adresa školy: Materská škola, Požiarna 1292/5,
Púchov 020 01

Tel. kontakt: 042/4632051, 0905 326 551

 

Oľga Danišková

vedúca školskej jedálne

042 / 46 32 051, 0911 895 277

 

Triedy a pedagogickí zamestnanci - MŠ Požiarna 1292/5

  • 1. trieda (21 detí), triedne učiteľky  –  Iveta Hudecová, Ľubica Florišová
  • 2. trieda (23 detí), triedne učiteľky  –  Mgr. Jana Siekliková, Mgr. Eva Muržicová
  • 3. trieda (24 detí), triedne učiteľky  –  riad. školy Katarina Tomanová, Mgr. Adriana Čemešová
  • 4. trieda (24 detí), triedne učiteľky  –  Elena Havlová, Jitka Bieliková

Triedy a pedagogickí zamestnanci - Elokované pracovisko, Komenského 50

  • 1. trieda (15 detí), triedne učiteľky  –   Mgr. Nina Vítková, Alena Šibíková
  • 2. trieda (15 detí), triedne učiteľky  –   Andrea Kučíková, Daniela Labantová

 

 

Poplatky za dieťatko v materskej škole:

  • zákonný poplatok za dieťa v MŠ na mesiac – 15,00 €
  • za Rodičovské združenie na mesiac –  4,00 €
  • za stravu na mesiac – 27,00 €  (poldenný poplatok je 21,00 €)

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Materská škola
IČO: 36 130 974

Kontaktná osoba: Katarina Tomanová

Adresa: Materská škola
Požiarna 1292/5
020 01  Púchov

Kontakt:
tel:    +421 42 46 32 051
e-mail: