2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Kontakty


Tomanová Katka

Katarína Tomanová

riaditeľka školy

Adresa školy: Materská škola, Požiarna 1292/5,
Púchov 020 01

Tel. kontakt: 042/4632051, 0905 326 551

 

Oľga Danišková

vedúca školskej jedálne

042 / 46 32 051, 0911 895 277

 

Triedy a pedagogickí zamestnanci

  • 1. trieda (21 detí), triedne učiteľky  –  Mgr. Adriana Čemešová, Mgr. Jana Siekliková
  • 2. trieda (23 detí), triedne učiteľky  –  Iveta Hudecová, Elena Havlová
  • 3. trieda (24 detí), triedne učiteľky  –  Jitka Bieliková, Katarina Tomanová
  • 4. trieda (24 detí), triedne učiteľky  –  Daniela Labantová, Alena Šibíková

Triedy a pedagogickí zamestnanci - elokované pracovisko, Komenského 50

  • 1. trieda (15 detí), triedne učiteľky  –  Mgr. Eva Muržicová, Mgr. Nina Vítková
  • 2. trieda (15 detí), triedne učiteľky  –  Ľubica Florišová, Andrea Kučíková

 

 

Poplatky za dieťatko v materskej škole:

  • zákonný poplatok za dieťa v MŠ na mesiac – 15,00 €
  • za Rodičovské združenie na mesiac –  4,00 €
  • za stravu na mesiac – 27,00 €  (poldenný poplatok je 21,00 €)

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Materská škola
IČO: 36 130 974

Kontaktná osoba: Katarina Tomanová

Adresa: Materská škola
Požiarna 1292/5
020 01  Púchov

Kontakt:
tel:    +421 42 46 32 051
e-mail: