In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Hry na námorníkov

Zahrali sme na malých námorníkov a našu námornú loď . Cestou hier a poznania sme deti zaviedli do sveta mora a plavby na lodi. Hra deti zaujala a s nadšením spoznávali nový svet.

Späť