In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Kalendár aktivít

SEPTEMBER:

-          Adaptačné obdobie

-          Deň s mojou obľúbenou hračkou

-          Malí záhradníci

-          Tvorivá jeseň v školskej záhrade

-          Ovocný týždeň v našej materskej škole

-          Aktualizácia oznamov pre rodičov

 

OKTÓBER:

-         Tvoríme z gaštanov a iných prírodných materiálov

-          Návšteva ZŠ Komenského

-          Návšteva 1. ročníka ZŠ

-          Zeleninový deň zdravia

-          Vychádzka do prírody

-          Šantivá jeseň

 

NOVEMBER:

-          Tajomná moc bylinkových čajov

-          Beseda s poľovníkom

-          Výtvarná výstava detí ( práce s využitím prírodných materiálov )

-          Turistická vychádzka

 

DECEMBER:

-          Zdobenie stromčeka, vianočná výzdoba

-          Vitaj, vitaj Mikuláš (stretnutie detí s Mikulášom)

-          Pečieme si medovníky

-          Vianočné tradície (zvyky a obyčaje "Lucia")

-          Vianoce s gymnazistami

-          Vystúpenie predškolákov na Mikulášskom jarmoku

 

JANUÁR:

-          Týždeň zimných radovánok „ Hry v zimnom kráľovstve“

-          Staráme sa o vtáčiky v zime

-          Účasť detí na korčuliarskom výcviku

 

FEBRUÁR:

-          Fašiangový karneval v MŠ

-          „Vláčik separáčik“

-          Divadlo, divadielko

-          Výstavka pracovných listov detí- Grafomotorika

-          Veselý deň v Džungla-parku

 

MAREC:

-          Jarné tvorenie

-          Veselá kvapka (Svetový deň vody)

-          Putovanie za knihami

-          Zdravý úsmev

-          Veľkonočné tradície a zvyky vo výtvarnej výchove

 

APRÍL:

-          Deň Zeme 22.4. maľovanie na chodník

-          Turistická vychádzka: Jarné prebúdzanie

-          Dopravné ihrisko v pohybe

-          Dopraváčik - beseda s policajtom

-          Sokoliari medzi deťmi

 

MÁJ:

-          Turistická vychádzka do prírody: „Chrobáčik v tráve“

-          Bicyklové dopoludnie na dvore

-          Výstavka: „Moja mamička“

-          Plavecký výcvik

-          Vystúpenie detí ku dňu matiek

-          Život žabky pri Váhu (exurzia v prírode)

 

JÚN:

-          Oslava MDD

-          Poldenný výlet detí do blízkeho okolia

-          Tablo predškolákov- fotenie

-          Rozlúčka so školským rokom

-          Svetový deň otcov 20.6.

-          Deň v gymnáziu s kamarátmi

-          Olympijský beh

Späť