In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Zamestnanci MŠ Lienka

 

1. trieda: deti od 3 - 4,5 roka,

2. trieda: deti od 4,5 - 6  rokov a deti s OŠD

Prevádzka MŠ je od 6,00 hod. do 15,30 hod.

Sme materská škola, ktorú navštevuje  44 detí, o ktoré sa starajú 4 pani učiteľky.

Kovárová Jana          riaditeľka MŠ

Čelková Renáta        učiteľka
Šomková Marta        učiteľka 
Chybová Elena          učiteľka

Stravu zabezpečujú:  vedúca ZŠS    Petrová Dagmar 

kuchárka       Fongusová Alena
kuchárka       KUCEJOVá Mária

Ostatní prevádzkoví zamestnanci:

školníčka       Gašpárková Emília


Späť