2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Pokyny pre rodičov detí materskej školy počas letných prázdnin 2021


Oznamujeme a žiadame zákonných zástupcov detí

do 30. mája 2021 záväzne prihlásiť dieťa na letnú prázdninovú činnosť do

MŠ podľa harmonogramu počas leta na obidva mesiace a uhradiť príspevok

najneskôr

do 20. júna 2021 na účet konkrétnej materskej školy, ktorú bude dieťa

navštevovať.

Záväzné prihlásenie je „povinné“ pre všetky deti mestských MŠ, ktoré

budú chcieť zákonní zástupcovia umiestniť v letných mesiacoch do

materských škôl!

Harmonogram prevádzky v jednotlivých týždňoch mesiacov

júl – august 2021 v prílohe nižšie


 

Dokument: