In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Otvorenie od 8.2.2021 - termín testovania

Od pondelka 8.februára 2021 bude materská škola otvorená v bežnom prevádzkovom režime od 6.00 hod. do 15,30 hod. Rodičia detí, ktorí budú vstupovať do MŠ musia byť otestovaní. Naša materská škola má pridelené testovacie miesto v ZŠ Mládežnícka v Púchove – v sobotu 6.2.2021 medzi 10,00 hod. do 12,00 hod. Prosíme o dodržanie harmonogramu. V MŠ budete vypisovať čestné vyhlásenie o Vašom testovaní a bezinfekčnosti.

8,00 - 09,00 rodičia žiakov 1.ročníka ZŠ Mládežnícka
09,00 - 10,00 rodičia žiakov 3.ročníka ZŠ Mládežnícka
10,00 - 12,00 rodičia detí a zamestnanci MŠ Mládežnícka
obedná prestávka
13,00 - 13,30 zamestnanci ZŠ Mládežnícka
13,30 - 14,30 rodičia žiakov 2.ročníka ZŠ Mládežnícka
14,30 - 16,30 rodičia žiakov 4.ročníka ZŠ Mládežnícka
16,30 - 18,00 rodičia detí a zamestnanci MŠ ChmelinecMesto Púchov je pripravené na testovanie zákonných zástupcov detí a žiakov, ako i zamestnancov škôl v sobotu 6.2.2021 od 08,00 hod. do 18.00 hod., ktoré je potrebné k otvoreniu škôl od 8.2.2021. Testovanie je zabezpečené v priestoroch základných škôl v meste podľa pripraveného harmonogramu a dodržania platných hygienických opatrení a predpisov. Uvedená informácia o testovaní  a jeho realizácia sa však  môže zmeniť v závislosti od uznesenia vlády SR a ďalších pokynov MŠ VVŠ SR.

Späť