In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Oznam o otvorení materskej školy

 

 

 

 

 

Vážení rodičia!

 

Vzhľadom na nariadenie vlády platí naďalej situácia ako predošlé týždne. Materská škola môže byť otvorená len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

 

Prosíme rodičov, ktorí patria do tejto skupiny, aby nahlásili svoje deti na telefonnom čísle 0911376935 alebo na e-mail školy ms.mladeznicka.puchov@gmail.com., a zároveň budeme vyžadovať zdokladovanie potvrdením od zamestnávateľa, že povaha ich práce vylučuje "home office".

Späť