In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Oznam o zatvorení

OZNAM: Počas jesenných prázdnin (28.10.2022 a 31.10.2022) bude prevádzka materskej školy len pre nahlásené deti.

Deti budú rozdelené do 5. a 6. triedy (oranžový pavilón).

Rozdelenie detí je zverejnené na nástenke v šatni jednotlivých tried.

Späť