In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Oznámenie o zápise do ZŠ

Pred zápisom detí do 1. ročníka základnej školy odporúčame Vám oboznámiť sa so školským obvodom základnej školy podľa trvalého bydliska, kde bývate. Následne navštívte webovú stránku konkrétnej školy, kde bude zverejnená okrem iných informácií aj „elektronická prihláška“, ktorú vyplňte presne podľa rodného listu dieťaťa a odošlite do 6.apríla 2021.

Webové adresy škôl

  • Základná škola, Gorazdova 1174/2, Púchov www.zsgorazdovapuchov.edupage.org
  • Základná škola „J. A.Komenského“, Komenského 652/50, Púchov www.zskompv.edupage.org
  • Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov www.zsmladeznicka.edupage.org
  • Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov www.zsslovanpu.edupage.org

Základná škola na základe týchto informácií z prihlášky vopred vygeneruje rozhodnutie, ktoré potvrdí a podpíše riaditeľka školy. Jeden zo zákonných zástupcov žiaka s čestným prehlásením druhého zákonného zástupcu, že súhlasí so zápisom dieťaťa na konkrétnu ZŠ, príde do školy rozhodnutie v nižšie uvedených termínoch proti podpisu prevziať.

Pri preberaní rozhodnutia je potrebné sa preukázať občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa. Až po prevzatí rozhodnutia zákonným zástupcom je dieťa zapísané do konkrétnej základnej školy pre školský rok 2021/2022, čím je splnená povinnosť zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ak dosiahlo vek 6 rokov k 31.8.2021.

POZOR ZMENA!
(nie je možné požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky v ZŠ)

Oznámenie o zápise do ZŠ

Späť