In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Pokyny pre rodičov k 1.9.2020

 • Materská škola  bude mať prevádzku v bežnom režime.
 • Využívať sa budú dezinfekčné prostriedky pre osobnú hygienu a dezinfekciu priestorov materskej školy.
 • Dochádzka do materskej školy sa umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 • Pri prvom nástupe do materskej školy rodičia detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave.
 • Rodič dodržuje hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy (nosí rúško, dodržuje odstup, dezinfikuje si ruky).
 • Deti odovzdáva rodič zamestnancovi materskej školy.
 • Rodičia rešpektujú pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu z domáceho prostredia.
 • Deti  v interiéri materskej školy nemusia nosiť rúška.
 • Využíva sa princíp ROR – Rúško, Odstup, Ruky.
 • Dieťa môže priviesť do materskej školy len jeden  zákonný zástupca.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiéri materskej školy pohybuje vždy v rúšku a nezdržuje sa dlhšie ako 10 minút.
 • Ranný filter sa vykonáva pravidelne podľa štandardných pravidiel – meranie teploty ( merania sa nezaznamenávajú).
 • Materská škola v prípadne podozrenia na akútne ochorenie (nielen COVID-19) dieťa nepreberie.
 • Dieťa má rezervné rúško v skrinke.
 • Deti si samé jedlo a pitie neodkladajú a neberú si ani príbory.
 • Ak má dieťa niektorý z príznakov COVID 19, nasadí si rúško a je umiestnené v samostatnej miestnosti do príchodu zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 • Ak rozhodne všobecný lekár, že je u dieťaťa podozrenie na ochorenie COVID 19, škola kontaktuje príslušný RÚVZ.

Späť