In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Povinné platby

Vážení rodičia,
oznamujem Vám výšku povinných platieb, ktoré ste povinní platiť v školskom roku 2022/2023 a
ktoré boli schválené rozhodnutím mestského zastupiteľstva č. VZN 3/2020 nasledovne:

1. Poplatok za materskú školu

Poplatok 30 EUR / mesačne *
*POZOR: Predškoláci neplatia!
Poplatok realizujte bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom (hotovostný vklad na účet - cez banku alebo poštu) na účet školy v ČSOB banke a. s. na číslo účtu: SK30 7500 0000 0040 2666 6319.
Nutné je uviesť správny variabilný symbol, ktorý bol pridelený Vášmu dieťaťu. Bez správneho
variabilného symbolu nie je možné správne priradiť Vašu platbu!
Možnosť úhrady poplatku:

  • Trvalým príkazom – zadajte si opakovanie 10 mesačných trvalých platieb (posledná platba bude v mesiaci máj), nezabudnite na správny variabilný symbol pridelený Vášmu dieťaťu.
  • Vkladom hotovosti na účet školy – v banke alebo na pošte je nevyhnutné nahlásiť do poznámky meno dieťaťa, za ktoré uhrádza poplatok.

2. Poplatok do Rodičovského združenia pri MŠ

Poplatok 50 EUR / jednorazovo bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet Rodičovského združenia pri MŠ v Prima banke a. s. na číslo účtu IBAN: SK59 5600 0000 0072 0226 6001

3. Poplatok za stravu

Poplatok za stravu realizujte na základe Stravovacieho poriadku, ktorý je zverejnený pod záložkou "Školská jedáleň".

Ing. Martina Šmigurová
riaditeľka školy

Späť