In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Prerušenie prevádzky do 27. 3.

Na základe Pokynu č. 3 k minimalizovaniu šírenia COVID-19 v meste Púchov, ktorý bol vydaný 12. 3. 2020 Mestským úradom Púchov a Usmernením ministerky školstva sa uzatvárajú všetky materské školy na území mesta Púchov od 16. 3. do 27. 3. 2020 (vrátane).

 

Späť