In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Rodičovské združenie

OZNAM!

Dňa 19.08.2022 o 13.00 hod. sa uskutoční úvodné rodičovské združenie novoprijatých detí v strednom (žltom) pavilóne v triede na poschodí. V prípade neúčasti to, prosím, oznámte na ms.mladeznicka.puchov@gmail.com .

Späť