In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Testovanie

odberné miesto č.1 ZŠ Mládežnícka
8,00 - 09,00 rodičia žiakov 1.ročníka ZŠ Mládežnícka
09,00 - 10,00 rodičia žiakov 3.ročníka ZŠ Mládežnícka
10,00 - 12,00 rodičia detí a zamestnanci MŠ Mládežnícka
obedná prestávka
13,00 - 13,30 zamestnanci ZŠ Mládežnícka
13,30 - 14,30 rodičia žiakov 2.ročníka ZŠ Mládežnícka
14,30 - 16,30 rodičia žiakov 4.ročníka ZŠ Mládežnícka
16,30 - 18,00 rodičia detí a zamestnanci MŠ Chmelinec

Späť