2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Školská jedáleň


Vedúca ŠJ  : Ing, Lenka Krajčoviechová

kontakt: 0911 159 829, email:

Kuchárka  : Anna Majtánová  

Školská jedáleň je zapojená do projektov:

- "Školský mliečny program"

- "Ovocie a zelenina do škôl"

Mesačný poplatok za stravu:

31,00 €  /29,00€ + 2,00 € réžia/

Predškoláci : 30,00€ zábezpeka + réžia IX. - XII. 2,00 € mesačne

spolu 38,00 €


číslo účtu:     SK 50 7500 0000 0040 2358 9119 ČSOB


Zariadenie školského stravovania pracuje podľa aktuálnych noriem, vyhlášok. Dodržiava platné hygienické pravidlá a vytvára príjemné prostredie pre svojich malých stravníkov.

Zariadenie školského stravovania ponúka možnosť stravovania sa cudzím stravníkom.

Strava sa poskytuje počas bežných pracovných dní (mimo štátnych sviatkov, soboty, nedele a mimo prerušenia prevádzy MŠ )

Jedálníček : jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžeta pozrieť na stránke

www.eskoly.sk/nosicec221