In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Oznam o prerušení prevádzky 2021

Prevádzka našej materskej školy bude prerušená od 20.12.2021 do 10.01.2022 z dôvodu avízovaných predĺžených vianočných prázdnin.

Kolektív našej MŠ vám z úprimného srdca praje šťastné, veselé a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, no a nového roka vstúpte pravou šťastnou nohou.

Späť