In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Prevádzka MŠ

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu  a Zriaďovateľa  Mesta Púchov sa obnovuje školské vyučovanie v materskej škole pre všetky deti.

Naďalej musia byť dodržané hygienické opatrenia: zákonný zástupca vypíše čestné vyhlásenie a dieťa má v skrinke 2 ochranné rúška.

Platí od 26.4. do najbližšej zmeny.

Späť