In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Prevádzka MŠ počas leta

Vážení rodičia naša MŠ bude otvorená v mesiaci júl.  Prosím Vás, aby ste platby uskutočnili podľa pokynov od zriaďovateľa Mesta Púchov, ktoré nájdete na nástenkách v šatniach jednotlivých tried.  Informácie Vám budú podané aj od triednych učiteliek.


Späť