In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Dôležitý oznam - zmena platieb za stravu od 1.1.2023

DOLEŽITÝ OZNAM

 

VÁŽENÍ RODIČIA

Vzhľadom na to, že Ministerstvo školstva schválilo navýšenie finančného limitu od 1.1.2023,

tak stravná jednotka  na dieťa (suma za stravu na 1deň), bude nasledovná:

2,10 eur (raňajky /obed/ olovrant)   -  na deň

1,70 eur (raňajky/obed )                   - na deň

0,50 eur (raňajky)                              - na deň

Žiadame Vás, aby ste zvýšenú platbu za stravu uhradili najneskôr do 20.12.20022. Táto platba bude už na január 2023.

Číslo účtu: SK 86 7500 0000 0040 2636 7618

Suma za stravu na mesiac bude 45,00 Eur / 2,10 x 20 dní = 42,00 Eur + 3,00 Eur réžia /.

Pri platbe za stravu /R+OB/ je platba 37,00 Eur / 1,70x 20dní = 34,00 Eur +3,00 Eur réžia /.

Pri platbe za stravu / len R / je platba  13,00 Eur / 0,50 x 20 dní = 10,00 Eur + 3,00 Eur réžia /.

POZOR  ZMENA !!!!!!

Následné platby na každý mesiac realizovať  do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.

 

Vypracovala: Kovářová  Alžbeta

Vedúca ŠJ

Tomanová Katarina

Riaditeľka školy

Späť