In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Požiarna 1292/11 - otvorenie MŠ od 12.apríla 2021

VÁŽENÍ  RODIČIA,

Oznamuje Vám, že Materská škola  Požiarna1292/11 je od 12.04.2021 otvorená pre všetky deti.

 

Naďalej zostáva v platnosti:

  • že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní a predloží ho pani učiteľke k nahliadnutiu,
  • rodičia vypíšu doma a donesú do MŠ formulár Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti 11/a (https://www.minedu.sk/data/att/18922.docx). Bude k dispozícii aj v šatni MŠ. Ale pre minimalizovanie kontaktov odporúčame si vypísané tlačivo doniesť z domu.
  • pri vstupe do priestorov MŠ platí naďalej povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty aj pre deti – teda rúško (2 kusy v skrinke),  použiť dezinfekciu na ruky hneď pri vstupe do budovy
  • dieťa ide do MŠ zdravé, bez príznakov akejkoľvek choroby ( kašeľ, zapálené oči, hnačka, žalúdočné ťažkosti teplota a podobne ..)
  • Nosenie rúšok u detí v materskej škole nie je podmienkou. Je na rozhodnutí rodičov ale je vysoko odporúčané

 

TESTOVANIE:

Späť