In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Zápis detí do základnej školy pre šk. rok 2021/2022

Oznámenie zápisu detí  do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

 

Vážení rodičia,

V mesiaci apríl prebehne zápis detí do základnej školy.

Prednostne Vaše dieťa zoberú do základnej školy podľa školských obvodov podľa bydliska určených v VZN č.8/2019 o určení školského obvodu základných škôl. Máte samozrejme možnosť podať prihlášku aj na inú základnú školu.

Viac informácií na stránkach mesta Púchov.

Späť