In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Pokyny k letným prázdninám 2022

Pokyny k letným prázdninám 2022

 • Najneskôr do 4 júna 2022 záväzne prihlásiť dieťa do MŠ v mesiacoch júl –august 2022 (naraz za oba mesiace) LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH (!).
 • Príspevok uhradiť za pobyt dieťaťa v MŠ najneskôr do 10. júna 2022 na účet konkrétnej materskej školy, ktorú bude dieťa navštevovať.
 • Zákonní zástupcovia uhradia príspevok konkrétnej MŠ, kde bude dieťa prijaté  v konkrétnom mesiaci vo výške:
  • Ø za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu jeden týždeň: 10,00 €,
  • Ø za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu dva týždne:     20,00 €,
  • Ø za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu tri týždne:       30,00 €,
  • Ø za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu štyri týždne:   40,00 €.

 

Čísla príjmových účtov

 1. 1. MŠ Chmelinec 1411/6 (prevádzka: 8.8. – 26.8. 2022)
 • Ø príspevok...........................................SK04 5600 0000 0072 3076 2002
 • Ø strava.................................................SK35 5600 0000 0072 3076 6003
 • Ø rodičovské združenie 6,- € €...............SK88 5600 0000 0072 4921 6001

2. MŠ Mládežnícka 1438/13: (prevádzka 1.7. – 22.7.2022)

Príspevok:...................................................SK30 7500 0000 0040 2666 6319

strava........................................................... SK84 7500 0000 0040 2666 6511

Rodičovské združenie 5 € ........................... SK59 5600 0000 0072 0226 6001

 

Variabilný symbol písať ten istý ako bežne v roku a do správy pre prijímateľa uviesť „priezvisko  dieťaťa“ a text: „Leto 22“

Späť