In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Prevádzka zariadení 11-15. januára

V súvislosti s opatreniami Vlády SR a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 202119418:1-A1810 zo dňa 5. januára s účinnosťou od 11. 1. 2021 Mesto Púchov ako zriaďoovateľ meterských škôl, základných škôl a školských zariadení rozhodlo s účinnosťou od 11. januára 2021 do 15. januára 2021

o prevádzke materských škôl a školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu:

 

 • Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov,
 • Materská škola,Chmelinec 141116, Púchov,
 • Materská škola, Slovanská 330/23, Púchov,
 • Školský  klub detí v ZŠ a MŠ Slovanská 330/23, Púchov,
 • Školský klub detí v ZŠ Mládežnícka 1434/16, Púchov.

od 11. januara do 15. januara 2021


o prerušení prevádzky v materských školách a v školských kluboch detí

 • Materská škola, Požiama 1291/126, Púchov,
 • Materská škola, Požiarna 1292/111, Púchov,
 • EP, Komenského 652/50, Púchov
 • Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,
 • Materská škola, Nosice 221 , Púchov,
 • Školské kluby ako súčasti základných škôl
  ZŠ J.A.Komenského
  ZŠ Gorazdova

 

Späť