In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Korona upozornenie

ZŠ s MŠ Slovanská 330/23 v Púchove upozorňuje v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu, na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a Mesta Púchov na dodržiavanie všeobecných preventívnych opatrení .

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné
príznaky virózy sú:

  • Teplota nad 38 °C,
  • Kašeľ, nádcha,
  • Bolesť svalov, kĺbov,
  • Sťažené dýchanie,

V prípade, že žiaci alebo zamestnanci školského zariadenia, v uplynulých dňoch boli alebo sa vrátili
z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.


V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

  • Ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
  • V prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
  • V prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
  • Nahlásiť svoju neprítomnosť telefonicky učiteľovi, resp. riaditeľovi školy, nechodiť priamo do školského zariadenia.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že to svojim a Vašim zodpovedným prístupom
zvládneme!

Riaditeľka ZŠ s MŠ

Späť