In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Prerušená prevádzka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Slovanská 330/23, Púchov, Vám oznamuje, že z dôvodu zníženého počtu detí sa prevádzka MŠ v mesiaci august 2020 prerušuje.

PaedDr. Michela Váňová
riaditeľka školy

Späť