In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Rozhodnutie mesta 15.6.2020

OZNAM!

Po porade riaditeľov škôl mesta Púchov so zriaďovateľom, zo dňa 11.6.2020 budeme od 15.6.2020 t.j. od pondelka do 30.6.2020, pokračovať v režime, ktorý bol nastavený dňom 1.6.2020.

To znamená, že budú chodiť len deti, ktoré boli prihlásené k tomuto dátumu.

Dana Kovalová
MŠ Slovanská

PDF - rozhodnutie mesta

Späť