2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Informácie pre rodičov


Školský rok 2018/2019

 

Denný poriadok

Denný poriadok 06.00 - 08.00 Schádzanie sa detí, námetové a didaktické hry podľa voľby detí, individuálna práca s deťmi 08.00 - 08.30 Hygienické návyky, raňajky, stolovanie 08.30 - 08.45...

Rekonštrukcie v MŠ

V materskej škole boli na prízemí a na poschodí zhotovené stavané skrine pre didaktický materiál. zhotovenie stavaných skríň v chodbových priestoroch na prízemí a na poschodí prestavba...

Čo potrebuje dieťa do MŠ

Čo potrebuje dieťa do MŠ: papuče pyžamo náhradné oblečenie do skrinky zubnú kefku, zubnú pastu, pohár Všetky osobné veci podpísané alebo označené!   Podmienky prijatia do MŠ V zmysle Vyhlášky...

Poplatky za MŠ

  Poplatky za materskú školu, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne:   - účet na úhradu  za stravu    :    č. účtu      SK 56 7500 0000 0040 2357 1357 mesačne 26,80 € strava + 2 € režijné...

Organizácia školského roka

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019 Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách jesenné 30....

Rada školy a Združenie rodičov pri MŠ 1.mája 1348/28 v Púchove

    Cieľom združenia rodičov Materskej školy 1.mája 1348/28 v Púchove, je spolupráca s pedagogickými pracovníkmi a orgánmi štátnej správy, zabezpečovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí, ktoré MŠ...

Zamestnanci MŠ Lienka

  1. trieda: deti od 3 - 4,5 roka, 2. trieda: deti od 4,5 - 6  rokov a deti s OŠD Prevádzka MŠ je od 6,00 hod. do 15,30 hod. Sme materská škola, ktorú navštevuje  44 detí, o ktoré sa starajú 4 pani...