2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Zmluvy


Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia
Slovak Telekom,a.s. DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok 0.00 Eur 07.01.2016 07.01.2018
BARTOŠEK,s.r.o. RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA dodávanie mäsa a mäsových výrobkov 0.00 Eur 15.08.2015 30.06.2019
šk.r. 2015/2016 FRUCTOP,s.r.o. KÚPNA ZMLUVA dodávanie ovocia,zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu "Školské ovocie" 0.00 Eur 02.09.2015 30.06.2016
šk.r.2016/2017 FRUCTOP,s.r.o. KÚPNA ZMLUVA dodávanie ovocia,zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu "Školské ovocie" 0.00 Eur 02.09.2016 30.06.2017
7208132-4 Stredoslovenská energetika,a.s. DODATOK č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre odberové miesto:7208132 Dodatok č.1 0.00 Eur 01.01.2014 31.12.2016
2015043/BTS Richard Marinič -BETES Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP Zmluva o poskytovaní BOZP 150.00 Eur 19.05.2015 nestanovený
1/1/2017 Ladislav Dujka Zmluva o dielo Zmluva o dielo - požiarna ochrana 20.00 Eur 01.01.2017 nestanovený
Československá obchodná banka,a.s. Zmluva o využívaní služby-ČSOB BUSINESSBANKING LITE Zmluva o využívaní služby 0.00 Eur 04.08.2016 nestanovený
Československá obchodná banka,a.s. Zmluva o poskytovaní služby -ČSOB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNÍCTVA Zmluva o poskytovaní služby 0.00 Eur 04.08.2016 nestanovený
Československá obchodná banka,a.s. Zmluva o poskytovaní služby -ČSOB BUSINESSBANKING LITE Zmluva o poskytovaní služby 0.00 Eur 04.08.2016 nestanovený
FM Consulting,spol.s.r.o. Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Pracovná zdravotná sluižba 100.00 Eur 30.12.2014 nestanovený
511076475 Allianz -Slovenská sporiteľňa,a.s. Poistná zmluva Vyúčtovanie prvého poistného 276.67 Eur 06.11.2014 05.11.2015