In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Ponuka MŠ Nosice pre 2017/2018

Materská škola Nosice 221,  020 01 Púchov

 

Riaditeľka školy:  Alena  Antalová

p. učiteľka:           Tatiana Pavlacová

 

Materská škola  je jednotriedne predškolské zariadenie s právnou subjektivitou, s počtom 21 zapísaných detí, vo veku od 3 – 6 rokov. Edukačná činnosť je realizovaná na základe štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a Školského vzdelávacieho programu „ Od studničky k rieke“.

Ako jediná škola v okrese sme boli 10 rokov držiteľmi medzinárodného certifikátu  „Zelená škola“

Zelená škola je spôsob, ako sa zviditeľniť a odlíšiť od ostatných.

Koncepcia rozvoja MŠ:

-          Upozorniť rodičovskú verejnosť na umiestnenie MŠ v zdravom, krásnom a čistom prostredí

-          Rozvíjať regionálnu výchovu

-          Naďalej chrániť a zveľaďovať prírodu, šetriť energiami, pokračovať v separovaní i

v biokompostovaní.

 

Ponúkame Vám:

Krásne prostredie, pocit spokojnosti a pohody, tvorivú pracovnú atmosféru, rozvoj v oblasti hudobnej a literárno-dramatickej, hru na flautu, prácu s Legom, internetom, interaktívnou tabuľou, krúžok anglického jazyka, dobrú spoluprácu s logopédom, pediatrom, ZŠ, CVČ i ZUŠ. Tradičné spoločné akcie s rodičmi a miestnou komunitou a dobrú spoluprácu s rodinou založenú na rovnocenných partnerských vzťahoch.

 

Tešia sa na Vás p. učiteľky a celý kolektív zamestnancov materskej školy.

 

Späť