2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Kontakty


Alena Antalová

Alena Antalová

riaditeľka školy

Adresa: Nosice 221, 020 01 Púchov
Tel. kontakt: 042/4632551

Materská škola,  Nosice 221, Púchov
Kontakt:  042 4632551 ,  0911 463255
e-mail : 

Zariadenie školského stravovania :  042 463 2551
Vedúca školskej jedálne : Viera Smatanová
Trieda :  pedagogickí zamestnanci:   Alena Antalová, Tatiana Pavlacová

Poplatky za dieťa v materskej škole

Zákonný poplatok na mesiac:  15,00 € ( neuhrádzajú ho predškoláci )

Bankové spoj.: ČSOB:  SK85 7500 0000 0040 2358 9071

4023589071/7500  ( príjmový účet školy )

Poplatok za stravu dieťaťa :   27,40 € ( 20 dní x 1,37 € )

ČSOB:   SK50 7500 0000 0040 2358 9119

4023589119/7500  ( potravinový účet školy )

Poplatok rodičovského združenia : 10,00 € (na štvrťrok školského roka )

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :

Názov :  Materská škola

IČO :  36 130 702

DIČ :  2021691782

Kontaktná osoba :  Alena Antalová

Adresa :  Materská škola, Nosice 221, 020 01 Púchov

Tel. č. :  042 4632551 , 0911 463255

E-mail :  

Ochrana osobných údajov

Povinné informácie