2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Kontakty


Tatiana Pavlacová

riaditeľka školy

Adresa: Nosice 221, 020 01 Púchov
Tel. kontakt: 042/4632551

Materská škola,  Nosice 221, Púchov
Kontakt:  042 4632551 ,  0911 463255
e-mail : 

www.skolkapuchov/nosice

Zariadenie školského stravovania : 0911 159 829 email:
Vedúca školskej jedálne : Ing. Lenka Krajčoviechová

Trieda :  pedagogickí zamestnanci: Tatiana Pavlacová, Ing. Gabriela Koyšová

Poplatky za dieťa v materskej škole

Zákonný poplatok na mesiac:  15,00 € ( neuhrádzajú ho predškoláci )

Bankové spoj.: ČSOB:  SK85 7500 0000 0040 2358 9071

 

Poplatok za stravu dieťaťa :   28,80 € ( 20 dní x 1,44 € )

ČSOB:   SK50 7500 0000 0040 2358 9119

 

Poplatok rodičovského združenia : 10,00 € (na štvrťrok školského roka )

 

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :

Názov :  Materská škola

IČO :  36 130 702

DIČ :  2021691782

Kontaktná osoba :  Tatiana Pavlacová

Adresa :  Materská škola, Nosice 221, 020 01 Púchov

Tel. č. :  042 4632551 , 0911 463255

E-mail :