2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Jedálniček


Zariadenie školského stravovania pri MŠ Nosice 221, v Púchove pod vedením Dagmar Petrovej
je zapojená do projektu: Školské mlieko a do Európskeho programu Školské ovocie.


Denný poplatok za celodennú stravu     1,27 €

raňajky 0,30 €

obed 0,72 €

olovrant 0,25 €

mesačný poplatok  25  € + réžia 2 €

číslo účtu:     SK 50 7500 0000 0040 2358 9119 ČSOB


Zariadenie školského stravovania pracuje podľa aktuálnych noriem, vyhlášok. Dodržiava platné hygienické pravidlá a vytvára príjemné prostredie pre svojich malých stravníkov.

Zariadenie školského stravovania ponúka možnosť stravovania sa cudzím stravníkom.

Cena za obed - 2,63€

Pokrmy sa vydávajú do obedárov. Strava sa poskytuje počas bežných pracovných dní (mimo štátnych sviatkov, soboty, nedele a mimo prerušenia prevádzy MŠ )

Podrobné informácie vám poskytne vedúca ZŠS Petrová Dagmar priamo v MŠ Nosice 221, Púchov 020 01, alebo na E-mailovej adrese:

Dokument: