2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Program škôlky


zabka

Denný poriadok

Prevádzka v materskej škole: 06.00 - 15.30 hod.

Pevne stanovený čas

  • Raňajky: 08.00 - 08.30 hod.
  • Obed: 11.30 - 12.00 hod.
  • Olovrant: 14.00 - 14.30 hod.

Rámcovo stanovený čas

  • činnosti zabezpečujúce životosprávu
  • pohybové a relaxačné cvičenia
  • hry a hrové činnosti detí
  • edukačná aktivita
  • pobyt vonku
  • odpočinok