2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Úvod


 

Oznam o zápise detí do MŠ

Vážení rodičia, riaditeľka Materskej školy Púchov, Nosice 221 Vám oznamuje, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční v období 9.05. a 16.05.2018 v čase od 14,00 do 16,30 hod. Žiadosť...

Ponuka MŠ Nosice pre 2018/2019

Materská škola Nosice 221,  020 01 Púchov   Riaditeľka školy:  Tatiana Pavlacová p. učiteľka:           Ing. Gabriela Koyšová   Materská škola  je jednotriedne predškolské zariadenie s právnou...

Materská škola Nosice už 25 ročná

Naša materská škola má 25 rokov. Vybudovaná bola v akcii „Z“ a daná do prevádzky v roku 1991. A jej poloha? Nádherné prostredie v strede Starých Nosíc, je krásna a my sme na ňu pyšní. Je to...

Kto sa postará o Vaše dieťa?

Kto sa postará o Vaše dieťa? Zamestnanci MŠ: Riaditeľka školy: Tatiana Pavlacová Učiteľka MŠ: Ing. Gabriela Koyšová Školníčka: Oľga Valachová Vedúca školskej jedálne: Viera...