2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo

nedela


Úvod


skolka

skolka

Prerušenie prevádzky MŠ

Od 27. februára do 3. marca 2017 bude prevádzka MŠ prerušená pre nedostatočný počet prihlásených detí. Prevádzku opäť obnovíme 6. marca 2017 od 5:45 h.

Depistáž - zisťovanie školskej zrelosti

Dňa 7. marca 2017 od 8:30 h bude v 3. triede prebiehať depistáž z CPPPaP v Púchove. Prosíme rodičov, aby zabezpečili prítomnosť detí v MŠ. Ďakujeme.