2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Úvod


skolka

skolka

Nový školský rok 2017/2018

Školský rok začína 4. septembra 2017. Deti sú rozdelené do tried podľa veku. Zoznamy nájdete na ústrednej nástenke na prízemí školy. Prevádzka materskej školy je od 5:45 h do 15:30 h. Deti je...

Platby za MŠ

Poplatky za materskú školu na účty MŠ neposielajte dopredu. Prvý septembrový týždeň obdržíte od triednych učiteliek písomné pokyny k trvalým príkazom. Prvá platba je do 20. septembra 2017 a...