2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Úvod


skolka

skolka

Fotenie tried

Každoročne sa všetky deti v triedach fotia na spoločných fotografiách. Predškolákom tak ostáva pekná spomienka na spolužiakov, ktorí sa rozutekajú do púchovských základných škôl.

Rozlúčka s predškolákmi

Dňa 27. júna 2017 (utorok) o 15:00 h Vás pozývame do 3. triedy na rozlúčku s predškolákmi. Deti si pre Vás pripravili pekný program. Od riaditeľky školy dostanú osvedčenia o absolvovaní...

Plavecký výcvik

V dňoch 19. až 23. júna sa predškoláci zúčastnia plaveckého výcviku na Plavárni v Púchove. Poplatok sa neplatí. Hradí ho Mesto Púchov. Bližšie informácie budú zverejnené na nástenkách v MŠ.