2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Divadlo


Život na našej zemi


Život na našej zemi

Rozprávanie

Rozhovorom sme deťom priblížili, čo je najdôležitejšie pre život na zemi, bez čoho by človek a zvieratá nemohli žiť.

  1. 1. SLNKO

-          poskytuje svetlo, teplo, hreje, lieči

-          pomáha rastlinám, plodom

  1. 2. VODA

-          je na pitie, zalievanie, umývanie

-          (ako je nevyhnutné neznečisťovať prírodu odpadmi)

  1. 3. VZDUCH

-          na dýchanie, všetko živé potrebuje vzduch na dýchanie

-          ľudia aj zvieratá potrebujú kyslík (neničiť prírodu, stromy, zeleň)

  1. 4. PÔDA

-          poskytuje útočisko, v zemi je život, v hline žije hmyz, malé zvieratká, krtko, myši

-          z pôdy vyrastajú rastliny, stromy, úroda

Vysvetlili sme deťom, že životné prostredie si musíme chrániť, a preto rozvíjame vzťah už od materskej školy formou hier, praktických činností, zapojením do školského projektu zameraného na triedenie a recykláciu odpadov.

Okrem separovania odpadov, zberáme drobné elektrozariadenia, batérie do pripravených nádob.

Zriadili (vytvorili) sme kútiky, ktoré sú pri vstupe do tried.

Motivujú nielen deti ale aj rodičov, starých rodičov zapojiť sa do recyklovania.

Rozprávalisme sa o nebezpečenstve, ak by sme odpad netriedili.

Zložili sme básničku:

 

Malí a veľkí recyklohráči

V našej škôlke na Chmelinci

nesedávame len v lavici,

ale hráme sa hru, aká sa nám páči.

Zapojili sa malkáči aj veľkáči,

spolu všetci recyklujeme,

životné prostredie ochraňujeme.

Rozprávali sme si o kráse prírody, čo – kam patrí, čo žije na zemi, formou rôznych aktivít a hier sme deťom vštepovali ochranu prírody.

Využívali sme rôzne pracovné listy – napr. čo funguje na elektrinu, hľadanie batérií v obrázkoch, zapojili sme deti do kreslenia, ako si predstavujú čistú, krásnu prírodu. Práce detí sa premaľovali na stenu v našej materskej škole.

Rozprávali sme si, odkiaľ sa berie elektrina, napr. sme deťom vysvetlili, že SLNKO je hviezda v strede našej slnečnej sústavy. Svieti vysoko a okolo neho obiehajú planéty a medzi nimi aj naša Zem.

-          slnko poskytuje energiu na všetko živé na zemi

-          naša Zem sa točí okolo svojej vlastnej osi za 24 hodín (1 deň) (znázornenie na glóbuse)

 

Využitie slnečnej energie

Slnečná energia zahrieva slnečné kolektory, v ktorých sa tvorí elektrická energia a tá sa využíva napr. na vykurovanie domov, ohrev vody v bazéne, ...

Elektrina nám pomáha rozsvietiť svetlá, funguje na ňu napr. televízor.

Upozornili sme deti, že slnko môže aj ublížiť – spáliť kožu, spôsobiť úpal, prehriať organizmus, preto je potrebné sa pred ním chrániť -

ochranný krém, šiltovka, okuliare, ...