2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


Elokované pracovisko, Komenského 50 ako súčasť MŠ Požiarna 1292/11, Púchov otvorilo svoje brány 1.9.2016. Je jedna z najmladších materských škôl v meste Púchov s novým moderným vybavením.


Ponúkame celodennú a poldennú starostlivosť pre Vaše deti vo veku od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou do ZŠ.

MŠ je 2. triedna štátna materská škola, ktorej zriadelovateľom je Mesto Púchov (1.trieda Žabky s kapacitou 15 detí a 2.trieda Slniečka s kapacitou 15 detí). V areáli MŠ je menší školský dvor s novými hracími prvkami, vyvýšnými záhonmi a zakrytým pieskoviskom pre deti.  Stravovanie detí zabezpečuje jedáleň ZŠ Komenského, deťom sa strava podáva v jednotlivých triedach MŠ.


Ponúkame personál s profesionálnym prístupom a kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorú poskytuje pedagogický zbor na vysokej úrovni.

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV:

Vianočné prázdniny v MŠ Požiarna 1292 a Elokované pracovisko Komenského

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že   od 20.decembra 2021 (pondelok) do 7.januára 2022 (piatok) počas Vianočných prádznin bude materská škola ZATVORENÁ.   Materská škola sa otvára v pondelok...

Zmena pravidiel pre stravovanie pre predškolákov

Milí rodičia predškolákov v MŠ Komenského 50 v školskom roku 2021/2022 Chceli by sme Vás informovať ohľadom stravovania v školských jedálňach od 1.9.2021, ktorá platí pre predškolákov. Informácie...

Zápis detí do materskej školy Elokované pracovisko Komenského 50 na školský rok 2021/2022

  Viac informácií na našej stránke v sekcii PRE RODIČOV.   PRIHLÁŠKA NA ELOKOVANÉ PRACOVISKO KOMENSKÉHO 50 SA PODÁVA RIADITEĽKE V MŠ POŽIARNA 1292 počas vyššie uvedených dátumoch.

Zápis detí do základnej školy pre šk. rok 2021/2022

Oznámenie zápisu detí  do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022   Vážení rodičia, V mesiaci apríl prebehne zápis detí do základnej školy. Prednostne Vaše dieťa zoberú do základnej školy podľa...

Elokované pracovisko pri MŠ Požiarna 1292 otvorené od 12.4.2021

VÁŽENÍ  RODIČIA, Oznamuje Vám, že Materská škola  Požiarna1292/11 je od 12.04.2021 otvorená pre všetky deti.   Naďalej zostáva v platnosti: že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom...

Informácia k rodičovským príspevkom

Informácia k príspevkom v MŠ, ŠKD a CVČ Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času...

Úprava platieb rodičov

Upozornenie Upozorňujeme na úpravu výšky mesačného poplatku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.Podľa nového VZN Mesta Púchov č. 13/2020 sa...