2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Autor: 2021-04-18 21:14:25

Záhrada, ktorá učí

Materská škola Chmelinec 1411/6, Púchov. Projekt „Záhrada, ktorá nás učí“ bol pre našu MŠ  podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu...


Autor: K.T.2021-04-09 12:27:34

Zápis detí do materskej školy Elokované pracovisko Komenského 50 na školský rok 2021/2022

  Viac informácií na našej stránke v sekcii PRE RODIČOV.   PRIHLÁŠKA NA ELOKOVANÉ PRACOVISKO KOMENSKÉHO 50 SA PODÁVA RIADITEĽKE V MŠ POŽIARNA 1292 počas vyššie uvedených dátumoch.


Autor: K.T.2021-04-09 12:20:16

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

  Viac informácií na našej stránke v sekcii PRE RODIČOV.


Autor: Riaditeľka2021-03-21 23:00:59

Oznámenie o zápise do ZŠ

Oznámenie o zápise do ZŠPred zápisom detí do 1. ročníka základnej školy odporúčame Vám oboznámiť sa so školským obvodom základnej školy podľa trvalého bydliska, kde bývate. Následne navštívte webovú stránku konkrétnej...


Autor: K.T.2021-02-22 12:33:26

Požiarna 1292/11 - otvorenie MŠ od 12.apríla 2021

VÁŽENÍ  RODIČIA, Oznamuje Vám, že Materská škola  Požiarna1292/11 je od 12.04.2021 otvorená pre všetky deti.   Naďalej zostáva v platnosti: že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom...


Autor: 2021-01-12 17:09:31

Úprava platieb rodičov

Úprava platieb rodičovUpozornenie Upozorňujeme na úpravu výšky mesačného poplatku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.Podľa nového VZN Mesta Púchov č. 13/2020 sa upravuje...


Autor: 2021-01-08 14:52:55

Prevádzka zariadení 11-15. januára

Prevádzka zariadení 11-15. januáraV súvislosti s opatreniami Vlády SR a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 202119418:1-A1810 zo dňa 5. januára s účinnosťou od 11. 1. 2021 Mesto Púchov ako...