2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Autor: 2022-06-13 16:03:34

Streda - zatvorená škôlka

Dňa 15.06.2022 bude naša MŠ ZATVORENÁ z dôvodu účasti celého personálu na proteste zamestnancov školstva v Bratislave.


Autor: K.T.2022-04-25 18:13:24

Prevádzka MŠ Požiarna 1292/11 a Elokovaného pracoviska MŠ Komenského 50 počas letných prázdnin 2022

Vážení rodičia,   dávame Vám do pozornosti informácie k prevádzke MŠ Požiarna 1292/11 a Elokovaného pracoviska MŠ Komenského 50 počas leta 2022. Všetky informácie nájdete na našej stránke v...


Autor: 2022-04-25 10:56:15

Pokyny k letným prázdninám 2022

Pokyny k letným prázdninám 2022 Najneskôr do 4 júna 2022 záväzne prihlásiť dieťa do MŠ v mesiacoch júl –august 2022 (naraz za oba mesiace) LEN V NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH (!). Príspevok uhradiť...


Autor: 2022-04-15 14:28:20

Pozor, vši

Pozor, všiV prvej triede sa vyskytli vši. Žiadame rodičov a dôslednú kontrolu vláskov. Tipy na riešenie


Autor: 2022-04-12 13:11:37

Harmonogram letných prázdnin 2022

Harmonogram letných prázdnin 2022Pokyny pre rodičov detí k harmonogramu prevádzky materských škôl počas letných mesiacov júl a august 2022 Júl 2022 v prevádzke MŠ: od 1.7.2022 do 8.7.2022 vrátane Materská škola, Mládežnícka...


Autor: 2022-04-12 12:12:49

Veľkonočné prázdniny - Požiarna 1291

Veľkonočné prázdniny - Požiarna 1291Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ Oznamujem Vám, že na základe vykonaného prieskumu záujmu o návštevu MŠ počas Veľkonočných prázdnin bude v dňoch 14.04.2022 do 19.04.2022 vrátane prevádzka MŠ...


Autor: K.T.2022-04-09 17:28:06

Oznam o zápise detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

Oznam o zápise detí do materskej školy Mesto Púchov v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...