2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


skolka skolka

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Spôsob zápisu: elektronická prihláška Termín: do 14. apríla 2020 Plné znenie usmernenia

Usmernenie zápisu do MŠ 2020

Termíny odovzdávania prihlášok 5. 5. 2020 od 13.00 - 16.00 h. 12. 5. 2020 od 13.00 - 16.00 h. Zoznam materských škôl: MŠ Požiarna 1291 MŠ Požiarna 1292 MŠ Mládežnícka 1438/13 MŠ Chmelinec 1411/6...

Pokyn k minimalizovaniu šírenia Covid-19

V nadväznosti usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach zo dňa 12.03.2020 sa aktualizuje pokyn č. 3 Mesta Púchov a...

Uzavretie škôlky (do odvolania)

Z príkazu zriaďovateľa Mesta Púchov a prevencie korona vírusu bude prevádzka materskej školy na ul. Požiarna 1291 od 11. 3. do odvolania prerušená Pri zmene situácie vás budeme informovať. UPDATE:...

Dôležitý oznam - koronavírus

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu dávame na vedomie informácie ako predchádzať vzniku a šíreniu ochorenia. MŠ Požiarna 1291/26 v Púchove upozorňuje v nadväznosti na aktuálnu situáciu so...