2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


skolka skolka

Prevádzka MŠ od 19. apríla 2021

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu  a Zriaďovateľa  Mesta Púchov sa obnovuje školské vyučovanie v materskej škole pre všetky deti. Naďalej musia byť dodržané...

Oznam o zápise detí do materskej školy

Mesto Púchov v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č....

Oznámenie o zápise do ZŠ

Pred zápisom detí do 1. ročníka základnej školy odporúčame Vám oboznámiť sa so školským obvodom základnej školy podľa trvalého bydliska, kde bývate. Následne navštívte webovú stránku konkrétnej...

Darujte nám 2% z daní

VÁŽENÍ RODIČIA a STARÍ RODIČIA V prvom rade by sme sa Vám chceli veľmi pekne poďakovať za darovanie Vašich 2% z daní v uplynulom školskom roku. Opäť sa blíži ročné zúčtovanie daní z príjmov FO...