2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


skolka skolka

Prevádzka po 15.6.2020

MŠ je opäť otvorená od 5:45 hodiny do 15:30 hodiny. Po porade riaditeľov škôl mesta Púchov so zriaďovateľom zo dňa 11. 6. 2020 pokračujeme od 15. 6. 2020 t.j. od pondelka do 30. 6. 2020...

Prevádzka MŠ počas leta + poplatky

MŠ bude otvorená počas letných mesiacov júl a august. Prevádzka bude prerušená len od 27.7. do 31.7.2020 (1 týždeň). Žiadame všetkých rodičov, aby nám oznámili záväzný záujem/nezáujem o materskú...

Pokyny Covid-19

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl od 1. júna 2020- odporúčanie Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa...