2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


skolka skolka

Informácia k rodičovským príspevkom

Informácia k príspevkom v MŠ, ŠKD a CVČ Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času...

Otvorené od 18.1.2021

Škôlka MŠ Požiarna 1291 bude otvorená od pondelka, 18. januára 2021 len pre deti zákonnych zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu....

Logopedické intervencie v MŠ

V MŠ budú prebiehať logopedické intervencie pre deti, ktoré sa prihlásili. Intervencie sa uskutočnia v telocvični MŠ. OKTÓBER: Utorok 13.10.2020 od 8:00 hod. NOVEMBER: Utorok 20.11.2020 od 8:00...