2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


skolka skolka

Logopedické vyšetrenie v MŠ

Dňa 28.9.2020 od 14:00 h bude v MŠ prebiehať vstupné logopedické vyšetrenie pre deti, ktoré sa prihlásili. Účasť zákonného zástupcu (rodiča) je povinná. Vyšetrenie sa uskutoční v kancelárii...

Pokyn COVID-19 pre rodičov

Z dôvodu pandémie COVID-19 a na základe odporúčania MŠVVa Š SR budú zákonní zástupcovia a deti dodržiavať nasledovné pravidlá: pri nástupe dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca vypíše...