2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Správny chlapec, správne dievča

Tradičné podujatie pre žiakov 1. ročníkov púchovských základných škôl. Veľká sála divadla, štvrtok 30. mája, vstup voľný.


Úvod


skolka skolka

Oznam o zápise detí do MŠ pre školský rok 2019/2020

Mesto Púchov v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č....

Prevádzka MŠ počas leta

Vážení rodičia naša MŠ bude otvorená v mesiaci júl.  Prosím Vás, aby ste platby uskutočnili podľa pokynov od zriaďovateľa Mesta Púchov, ktoré nájdete na nástenkách v šatniach jednotlivých tried. ...