2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


skolka skolka

Prerušenie prevádzky materskej školy

Prerušenie prevádzky materskej školy Požiarna 1291 V dňoch 23.1.2020 a 24.1.2020 (štvrtok, piatok) bude materská škola Požiarna 1291 so súhlasom zriaďovateľa a RÚVZ z a t v o r e n á z dôvodu...

Korčuliarsky výcvik

Od 27.1. do 31.1.2020 (od 9:30- 11:00 hod. na ľade) sa predškoláci zúčastnia týždenného korčuliarskeho výcviku. Deti musia mať vlastné korčule, prilbu (môže byť aj tá čo dieťa požíva na bicykel...

Karneval

Dňa 19. februára 2020 (streda) Vás, pozývame do našej MŠ na veľký karneval, ktorý sa uskutoční popoludní v 1., 2. a v 3. triedach od 15:00 hod. Program: pochod a predstavenie masiek, program...