2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Správny chlapec, správne dievča

Tradičné podujatie pre žiakov 1. ročníkov púchovských základných škôl. Veľká sála divadla, štvrtok 30. mája, vstup voľný.


Úvod


skolka skolka

Rozlúčka s predškolákmi

Dňa 26. júna 2019 od 15:00 h sa budeme lúčiť s našimi predškolákmi za prítomnosti rodičov. Deti si pripravili pekný program a od riaditeľky školy dostanú darčeky na pamiatku. Predškolákom prajeme...

Prevádzka MŠ počas leta

Vážení rodičia naša MŠ bude otvorená v mesiaci júl.  Prosím Vás, aby ste platby uskutočnili podľa pokynov od zriaďovateľa Mesta Púchov, ktoré nájdete na nástenkách v šatniach jednotlivých tried. ...