2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Správny chlapec, správne dievča

Tradičné podujatie pre žiakov 1. ročníkov púchovských základných škôl. Veľká sála divadla, štvrtok 30. mája, vstup voľný.


Kontakty


Mgr. Jarmila Rolincová

Mgr. Jarmila Rolincová

riaditeľka školy

Adresa: Požiarna 1291/26, 020 01 Púchov
Tel. kontakt: 042/463 19 56 , 0905 317 762

IČO: 37914961
www.skolkapuchov.sk

Prevádzka: 5:45 - 15:30 h

 

Vedúca školskej jedálne

Jana Jellúšová - , 0905 153 804

 

Zloženie rady školy

 1. Mária Bednárová – predseda – zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Ing. Daniela Paliesková – podpredseda – zástupca rodičov detí
 3. Simona Mikovičová – člen – zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Peter Kováčik – člen – zástupca rodičov detí
 5. Jaroslav Červeny – člen – zástupca rodičov detí
 6. Emília Palmeová – člen – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 7. Roman Hvizdák - člen – delegovaný zástupca zriaďovateľa (poslanec)

Triedy a pedagogickí zamestnanci

 • 1. trieda (23 detí), triedne učiteľky – Erika Uherčíková, Eva Veličová
 • 2. trieda (23 detí), triedne učiteľky – Mgr. Jarmila Rolincová, Ľubomíra Pekarová
 • 3. trieda (24 detí), triedne učiteľky – Mária Bednárová, Mária Behrová

Poplatky

 • za MŠ – 15,00 €,
 • za Rodičovské združenie - 6,00 €
 • za stravu – 28,80 € / poldenný poplatok je 23,60 €

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Materská škola
IČO: 349 149 61
DIČ: 202 174 5033

Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Rolincová

Adresa: Materská škola
Požiarna 1291/26
020 01  Púchov

Kontakt:
tel:    +421 42 463 19 56, +421 905 317 762
e-mail:

Ochrana osobných údajov

Povinné informácie