2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Kontakty


Erika Uhercikova

Erika Uherčíková

riaditeľka školy


Tel. kontakt: 042/463 19 56, 0903 595 917


www.skolkapuchov.sk


Prevádzka: 6:00 - 15:45 h

 

Vedúca školskej jedálne

Jana Jellúšová - 0905 153 804

Zloženie rady školy

 1. Irena Kováčiková: člen za poslancov, predseda RŠ
 2. Mgr.Marián Mišún : člen za poslancov
 3. Viera Šikutová : člen za pedag.zamestnancov
 4. Simona Mikovičová : člen za nepedagog.zamestnancov
 5. Daniela Prekopová :člen za rodičov
 6. Ivana Mazáková : člen za rodičov
 7. Mgr.Jana Hrenáková : člen za rodičov

Triedy a pedagogickí zamestnanci

 • 1. trieda, triedne učiteľky – Veličová Eva, Hodžová Lenka
 • 2. trieda, triedne učiteľky – Uherčíková Erika, Šikutová Viera
 • 3. trieda, triedne učiteľky – Pekarová Ľubomíra, Mgr. Pšenáková Zuzana

Poplatky

 • MŠ – 40,00 € (predškoláci neplatia) - SK52 7500 0000 0040 2357 9092
 • Rodičovské združenie - 6,00 € - SK10 1100 0000 0026 2770 2873
 • Strava – celodenný 45 € / poldenný poplatok 37 € / predškoláci (dotované) 17 € - SK19 7500 0000 0040 2357 9201

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Materská škola
IČO: 37914961
DIČ: 2021745033

Kontaktná osoba: Erika Uherčíková

Adresa: Materská škola
Požiarna 1291/26
020 01  Púchov

Kontakt:
tel:    +421 42 463 19 56, +421 903 595 917
e-mail:

Ochrana osobných údajov

Povinné informácie

personál

Zadná rada (v stoji, zľava): Simonka Mikovičová (pani kuchárka), Janka Konárová (pani kuchárka), Lenka Hodžová (pani učiteľka), Janka Jellúšová (ved. ŠJ), Božka Štrbáková (pani upratovačka).

Predná rada (na lavičke, zľava): Erika Uherčíková (riaditeľka), Anka Lukáčová (pani upratovačka), Vierka Šikutová (pani učiteľka), Majka Behrová (pani učiteľka), Evka Veličová    (pani učiteľka).