2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Kontakty


Mgr. Jarmila Rolincová

Mgr. Jarmila Rolincová

riaditeľka školy

Adresa: Požiarna 1291/26, 020 01 Púchov
Tel. kontakt: 042/463 19 56 , 0905 317 762

IČO: 37914961
www.skolkapuchov.sk

Prevádzka: 5:45 - 15:30 h

 

Vedúca školskej jedálne

Jana Jellúšová - , 0905 153 804

 

Zloženie rady školy

 1. Mária Bednárová – predseda – zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Ing. Daniela Paliesková – podpredseda – zástupca rodičov detí
 3. Simona Mikovičová – člen – zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Zuzana Pšenáková – člen – zástupca rodičov detí
 5. Jaroslav Červeny – člen – zástupca rodičov detí
 6. Emília Palmeová – člen – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 7. Roman Hvizdák - člen – delegovaný zástupca zriaďovateľa (poslanec)

Triedy a pedagogickí zamestnanci

 • 1. trieda (23 detí), triedne učiteľky – Mária Behrová, Eva Veličová
 • 2. trieda (22 detí), triedne učiteľky – Mgr. Jarmila Rolincová, Ľubomíra Pekarová
 • 3. trieda (24 detí), triedne učiteľky – Erika Uherčíková, Mária Bednárová

Poplatky

 • za MŠ – 15,00 €,
 • za Rodičovské združenie - 6,00 €
 • za stravu – 31,- € / poldenný poplatok je 26,20 €
 • predškoláci - jednorazový vratný poplatok za stravu je 30 € + 8,00 € réžia (september až december), spolu uhradíte 38 €.

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Materská škola
IČO: 349 149 61
DIČ: 202 174 5033

Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Rolincová

Adresa: Materská škola
Požiarna 1291/26
020 01  Púchov

Kontakt:
tel:    +421 42 463 19 56, +421 905 317 762
e-mail:

Ochrana osobných údajov

Povinné informácie