2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Jedálniček


Zmena od 1. 1. 2023.

Poplatky za stravu (mesiac = 20 dní)

  • MŠ celodenný: 2,10*20=42 + 3 réžia = 45 €
  • MŠ poldenný: 1,70*20=34 + 3 réžia = 37 €
  • Euroví, ZŤP: 1*20=20 + obaly = 20 € + obaly
  • Zamestnanci: 2,40*20=49 €
  • Cudzí: 5,40*20=108,00 €

Platba predškoláka

Platba za dieťa 5-6 rokov: 17 €/mesiac
Dotácia štátu: (2,10€-dotácia štátu 1,40€ = 0,70 € doplatok rodiča)
Doplatok rodiča:  0,70 € (0,70*20 dní = 14 + 3 réžia = 17 €)
Poldenný: nemôže byť

Platba

účet: ČSOB banka
SK 19 7500  0000 0040 2357 9201
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa

Školská jedáleň

Materská škola má vlastnú kuchyňu, v ktorej pracujú 3 kuchárky. Zamestnanci kuchyne dbajú na pestrosť jedálneho lístka s vysokým obsahom ovocia, zeleniny, rýb a strava je zameraná na zdravú výživu. Deťom sú podávané každý deň raňajky, obed a olovrant. Rodičia, ktorí uprednostňujú poldenný pobyt v materskej škole, si platia len za raňajky a obed.

Vedúca školskej jedálne:

  • Jana Jellúšová - 0905 153 804

Hlavná kuchárka:

  • Jana Konárová

Kuchárka:

  • Simona Mikovičová

Jedálniček

Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžete pozrieť na adrese eskoly.sk.

Poplatky za stravu:Platný od 1.1.2022 = 2. finančné pásmoKategória stravníkov Desiata Obed Olovrant Réžia deň Jed.obal Réžia Spolu Mesiac 20 dní+réžia
MŠ (stravníci 2-6 rokov) celodenný 0,38 € 0,90 € 0,26 €

3,00 € 1,54 € 33,80 €

MŠ (stravníci 2-6 rokov) poldenný 0,38 € 0,90 €


3,00 € 1,28 € 28,60 €

Zamestnanci
1,41 €1,41 € 28,20 €
1 € stravníci, ZŤP ...
1,00 €

0,23 €
24,60 €
Cudzí stravncí
1,41 €
2,79 € 0,30 €
4,50 € 90,00 €

Platba predškolák/dotácia od 5-6 rokov:
7,80 €/ mesačne

Dotácia štátu 1,30 € (1,54 €-dotácia štátu 1,30€ = 0,24 € doplatok rodiča)


Doplatok rodiča 0,24 € (0,24*20 dní = 4,80 + 3 réžia = 7,80 €)

poldenný nemôže byťMesačný predpis 20 dní1,54*20=30,80 + 3 réžia = 33,80 €1,28*20=25,60 + 3 réžia = 28,60 €1*20=20 + 6 obaly = 26,00 €1,41*20=28,20 €4,50*20=90,00 €
účet: ČSOB bankaSK 19 7500 0000 0040 2357 9201Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa