2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Autor: K.T.2021-07-16 08:34:49

Zmena pravidiel pre stravovanie pre predškolákov

Milí rodičia predškolákov v MŠ Požiarna 1292/11 v školskom roku 2021/2022 Chceli by sme Vás informovať ohľadom stravovania v školských jedálňach od 1.9.2021, ktorá platí pre predškolákov....


Autor: 2021-07-14 18:33:45

Poplatky za dieťa v MŠ

Poplatky za dieťa v materskej škole:zákonný poplatok za dieťa v MŠ na mesiac – 20,00 € SK04 5600 0000 0072 3076 2002 za Rodičovské združenie na mesiac – 6,00 €SK88 5600 0000 0072 4921 6001 za...


Autor: 2021-07-14 18:00:06

Stravovanie v školských jedálňach od 1. 9. 2021

V súvislosti s právnymi úpravami zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia pre nový školský rok...


Autor: K.T.2021-04-22 11:57:13

Prevádzka MŠ Požiarna 1292/11 a Elokovaného pracoviska MŠ Komenského 50 počas letných prázdnin 2021

Vážení rodičia,   dávame Vám do pozornosti informácie k prevádzke MŠ Požiarna 1292/11 a Elokovaného pracoviska MŠ Komenského 50 počas leta 2021. Všetky informácie nájdete na našej stránke v...


Autor: 2021-04-18 21:14:25

Záhrada, ktorá učí

Materská škola Chmelinec 1411/6, Púchov. Projekt „Záhrada, ktorá nás učí“ bol pre našu MŠ  podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu...


Autor: K.T.2021-04-09 12:27:34

Zápis detí do materskej školy Elokované pracovisko Komenského 50 na školský rok 2021/2022

  Viac informácií na našej stránke v sekcii PRE RODIČOV.   PRIHLÁŠKA NA ELOKOVANÉ PRACOVISKO KOMENSKÉHO 50 SA PODÁVA RIADITEĽKE V MŠ POŽIARNA 1292 počas vyššie uvedených dátumoch.


Autor: K.T.2021-04-09 12:20:16

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

  Viac informácií na našej stránke v sekcii PRE RODIČOV.