In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Zápis detí do 1. ročníka MŠ

Zápis nových detí do našej MŠ sa bude konať:

  • 10.05.2023 od 14.00-16.00 hod. v kancelárii riaditeľky
  • 17.05.2023 od 14.00-16.00 hod. v kancelárii riaditeľky

Spádové ulice

Pod Lachovcom, J.Kráľa ,Sládkovičova , Podjavorinskej , Kuzmányho , Vodárska ,Hoštinská , Za cintorínom , Vieska Bezdedov , Ihrište a Hoština

Na zápis je potrebné priniesť

  • vyplnenú ,oboma zákonnými zástupcami podpísanú a od lekárky potvrdenú žiadosť- tú si môžete vyzdvihnúť osobne u nás v MŠ alebo ju nájdete na našej stránke dokumenty.
  • rodný list dieťatka
  • občiansky preukaz
  • v prípade dieťatka s ŠVVP aj vyjadrenie poradne

Budeme radi, ak prídete aj so svojim dieťatkom.

Späť