2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Autor: 2021-01-14 13:28:16

Informácia k príspevkom

Informácia k príspevkom


Autor: 2021-01-14 13:27:07

Rozhodnutie od 18.01.2021

Rozhodnutie od 18.01.2021


Autor: 2021-01-14 12:23:26

Elokované pracovisko, Komenského 50 zatvorené do odvolania

Elokované pracovisko, Komenského 50 bude od 18.1.2021 zatvorené až do odvolania z dôvodu nezabezpečenia stravy. V prípade záujmu umiestnenia dieťaťa zákonnych zástupcov z kritickej infraštruktúry...


Autor: 2021-01-14 10:21:12

MŠ Požiarna 1292 otvorená od 25.1.2021

Škôlka MŠ Požiarna 1292/11 bude otvorená od pondelka, 25. januára 2021 len pre deti zákonnych zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z...


Autor: 2021-01-13 15:58:07

Informácia k rodičovským príspevkom

Informácia k rodičovským príspevkomInformácia k príspevkom v MŠ, ŠKD a CVČ Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času...


Autor: 2021-01-12 17:09:31

Úprava platieb rodičov

Úprava platieb rodičovUpozornenie Upozorňujeme na úpravu výšky mesačného poplatku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.Podľa nového VZN Mesta Púchov č. 13/2020 sa upravuje...


Autor: 2021-01-08 14:52:55

Prevádzka zariadení 11-15. januára

Prevádzka zariadení 11-15. januáraV súvislosti s opatreniami Vlády SR a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 202119418:1-A1810 zo dňa 5. januára s účinnosťou od 11. 1. 2021 Mesto Púchov ako...