2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Autor: 2024-04-24 13:57:18

Výberové konanie na riaditeľa školy

Výberové konanie na riaditeľa školyMesto Púchov podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č....


Autor: 2024-04-04 12:16:52

Zápis detí do 1. ročníka MŠ

Zápis detí do 1. ročníka MŠZápis nových detí do našej MŠ sa bude konať v kancelárii riaditeľky: 9. 5. 2024 od 14.00-16.00 hod. 15. 5. 2024 od 14.00-16.00 hod. Spádové ulice Pod Lachovcom, J.Kráľa, Sládkovičova,...


Autor: 2024-03-24 21:10:33

Harmonogram leto 2024

Harmonogram leto 2024


Autor: Kolektív MŠ2024-01-02 20:46:09

Všetko najlepšie v novom roku

Všetko najlepšie v novom rokuPrajeme všetkým rodičom veľa pevného zdravia, nekonečnej trpezlivosti, úprimnej lásky, milých prekvapení a veľa radostných chvíľ s vašimi deťmi počas celého roka 2024.


Autor: MŠ Požiarna 12912023-08-25 11:15:48

Hurá do škôlky

Hurá do škôlkyPrázdniny končia a my sa opäť stretneme v materskej škole 4. septembra od 6:00. Bližšie informácie a rady pre rodičov novonastúpených detí nájdete v sekcii Dokumenty.


Autor: MŠ Požiarna 12912023-04-13 17:07:25

Zápis detí do 1. ročníka MŠ

Zápis detí do 1. ročníka MŠZápis nových detí do našej MŠ sa bude konať: 10.05.2023 od 14.00-16.00 hod. v kancelárii riaditeľky 17.05.2023 od 14.00-16.00 hod. v kancelárii riaditeľky Spádové ulice Pod Lachovcom,...


Autor: 2023-03-14 09:33:23

Stravovanie detí - predškolákov, s dotáciou

Národná rada SR schválila novelu zákona, podľa ktorej sa opätovne zavádza poskytovanie dotácie na stravu. Dotácia nie je limitovaná hranicou príjmu domácnosti a neprihliada sa ani na to, či je...