2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Autor: 2021-09-01 15:26:22

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Vyhlásenie o bezpríznakovostiVyhlásenie o bezpríznakovosti na stiahnutie.


Autor: K.T.2021-08-27 13:16:04

Informácie k nástupu na MŠ Požiarna 1292 na nový školský rok 2021/2022

Milí rodičia, informácie k nástupu na nový školský rok v MŠ Požiarna 1292 nájdete v sekcii PRE RODIČOV. Tešíme sa na deti.


Autor: 2021-08-24 19:24:17

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava,...


Autor: 2021-08-19 13:04:48

VZN 13/2020 o určení výšky mesačného príspevku

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Púchov č. 13/2020 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na štúdium v základnej...


Autor: K.T.2021-07-16 08:34:49

Zmena pravidiel pre stravovanie pre predškolákov

Milí rodičia predškolákov v MŠ Požiarna 1292/11 v školskom roku 2021/2022 Chceli by sme Vás informovať ohľadom stravovania v školských jedálňach od 1.9.2021, ktorá platí pre predškolákov....


Autor: 2021-07-14 18:33:45

Poplatky za dieťa v MŠ

Poplatky za dieťa v materskej škole:zákonný poplatok za dieťa v MŠ na mesiac – 20,00 € SK04 5600 0000 0072 3076 2002 za Rodičovské združenie na mesiac – 6,00 €SK88 5600 0000 0072 4921 6001 za...


Autor: 2021-07-14 18:00:06

Stravovanie v školských jedálňach od 1. 9. 2021

VÝZVA PRE RODIČOV: stravovanie v školských jedálňach od 1. 9. 2021 / "predškoláci " / Podrobné informácie nájdete na webových stránkach:...