2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


MS Chmelinec

Milí priatelia!

Prvých šesť rokov života dieťaťa je pre jeho celý ďalší život najdôležitejších.

Motto: „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole“ Robert Fulghum

MS ChmelinecPoslaním  našej materskej školy je vytvoriť takú školu, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú kamarátmi detí, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí...

MS Chmelinec

Naša škôlka je v prevádzke od septembra 1984. Prevádzka MŠ je od pondelka do piatka, od 6,00 hod. do 15,30 hod.   Vzdelávacie aktivity  uskutočňujeme v súlade so Štátnym vzdelávacím programom  podľa dennho poriadku. Prevládajú hravé formy práce - zakotvené v Školskom vzdelávacom programe Levík spoznáva".

 

 

 

 

 

 

 

Elektronická prihláška:

EduPage školy:

https://mschmelinecpuchov.edupage.org/?