2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


2 % dane


Vážení rodičia,

každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i neziskovým organizáciam. Týmto sa na Vás obraciame  s prosbou o podporu našej materskej školy prostredníctvom občianskeho združenia „Rodičovské združenie pri Materskej škole“ .

Ako poukázať dve percentá

Ak ste zamestnanec

Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je max. suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%, ktoré nájdete na našej stránke v časti Dokumenty. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.4. na daňový úrad príslušne podľa Vášho bydliska alebo k nám do MŠ. Daňový úrad peniaze neskôr prevedie na účet občianskeho združenia.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyz

ickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 EUR pre prijímateľa. V daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A, B) sú už predtlačené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad (príslušne podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad peniaze neskôr prevedie na účet občianskeho združenia.

Ak ste právnická osoba:

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 EUR na jedného prijímateľa. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už predtlačené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech troch prijímateľov. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad (príslušne podľa Vášho sídla PO) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad peniaze neskôr prevedie na účet občianskeho združenia (resp. max. ďalších dvoch subjektov).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Prijímateľ: Rodičovské združenie pri Materskej škole

sídlo: Chmelinec 1411/6, 020 01  Púchov
IČO: 173196170037
právna forma: občianske združenie

Vyhlásenie o poukázaní  zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Dokument: