2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Kontakty


Cernickova Danka

Danka Černičková

riaditeľka školy

Adresa: Chmelinec 1411/6, 020 01 Púchov
Tel. kontakt: 0908722226, 0911342204

Školská jedáleň: 042/4711385

Mgr. Andrea Golejová

zástupkyňa riaditeľa

 

Mária Dorociaková

vedúca školskej jedálne

tel. 042/ 4711385

 

Triedy a pedagogickí zamestnanci

  1. tr. Zuzana Tomanová -  Renáta Filiačová
  2. tr. Darina Čeligová - Mgr. Katarína Šimáčková
  3. tr. Mgr. Andrea Golejová - Adriana Rúbalová
  4. tr. Ľudmila Kováčiková - Tatiana Marmanová
  5. tr. Danka Černičková - Viera Luhová

Členovia Rady školy pri MŠ Chmelinec 1411/6, Púchov

Predseda RŠ: Darina Čeligová

Členovia RŠ:

  • za nepedagog. zamestnancov: Mária Dorociaková
  • za rodičov: Kristína Farrugia, Mgr. Monika Ťapayová, Zuzana Kršková
  • za zriaďovateľa: Ing. Miloš Svoboda, Ing. Miriam Gabčová, Bašková, PhD.

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Materská škola
IČO: 36129682

Kontaktná osoba: Danka Černičková

Adresa: Materská škola
Chmelinec 1411/6
020 01  Púchov

Kontakt:
tel:     0908722226
e-mail:

Poplatky za dieťa v materskej škole:

• Príjmový účet:............. SK12 7500 0000 0040 3091 5437.......40-,€
• Potravinový účet..........SK83 7500 0000 0040 3091 5517.......45,-€
• Rodič. združenie......... SK88 5600 0000 0072 4921 6001........6,-€
40,-€ predškoláci neplatia!