2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Správny chlapec, správne dievča

Tradičné podujatie pre žiakov 1. ročníkov púchovských základných škôl. Veľká sála divadla, štvrtok 30. mája, vstup voľný.


Kontakty


Cernickova Danka

Danka Černičková

riaditeľka školy

Adresa: Chmelinec 1411, 020 01 Púchov
Tel. kontakt: 0908722226, 0911342204

Školská jedáleň: 042/4711385

Mgr. Andrea Golejová

zástupkyňa riaditeľa

 

Mária Dorociaková

vedúca školskej jedálne

tel.4711385

 

Triedy a pedagogickí zamestnanci

 1. tr. Renáta Filiačová - Darina Čeligová
 2. tr. Ľudmila Kováčiková - Mgr. Martina Kučíková
 3. tr. Mgr. Andrea Golejová - Zuzana Tomanová
 4. tr. Tatiana Marmanová - Mgr. Katarína Šimáčková
 5. tr. Danka Černičková - Viera Luhová

Poplatky za dieťatko v materskej škole:

 • zákonný poplatok za dieťa v MŠ na mesiac – 15,00
  (7230762002/5600, IBAN SK04 5600 0000 0072 3076 2002)
 • za Rodičovské združenie na mesiac –  6,00 €
  (č. účtu SK22 0200 0000 0025 2557 2158
 • za stravu na mesiac – 28,00 €                              
  (č.ú.7230766003 IBAN SK35 5600 0000 0072 3076 6003)

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Materská škola
IČO: 36129682

Kontaktná osoba: Danka Černičková

Adresa: Materská škola
Chmelinec 1411
020 01  Púchov

Kontakt:
tel:     0908722226
e-mail: