2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Kontakty


Cernickova Danka

Danka Černičková

riaditeľka školy

Adresa: Chmelinec 1411/6, 020 01 Púchov
Tel. kontakt: 0908722226, 0911342204

Školská jedáleň: 042/4711385

Mgr. Andrea Golejová

zástupkyňa riaditeľa

 

Mária Dorociaková

vedúca školskej jedálne

tel. 042/ 4711385

 

Triedy a pedagogickí zamestnanci

  1. tr. Zuzana Tomanová -  Renáta Filiačová
  2. tr. Darina Čeligová - Mgr. Katarína Šimáčková
  3. tr. Mgr. Andrea Golejová - Alena Krajčová
  4. tr. Ľudmila Kováčiková - Tatiana Marmanová
  5. tr. Danka Černičková - Viera Luhová

Poplatky za dieťa v materskej škole:

 

Pozor zmena účtov!
• Príjmový účet:............. SK12 7500 0000 0040 3091 5437.......30-,€
• Potravinový účet..........SK83 7500 0000 0040 3091 5517.......33,-€
• Rodič. združenie......... SK88 5600 0000 0072 4921 6001........6,-€
30,-€ predškoláci neplatia!

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Materská škola
IČO: 36129682

Kontaktná osoba: Danka Černičková

Adresa: Materská škola
Chmelinec 1411/6
020 01  Púchov

Kontakt:
tel:     0908722226
e-mail: