2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Kontakty


Cernickova Danka

Danka Černičková

riaditeľka školy

Adresa: Chmelinec 1411/6, 020 01 Púchov
Tel. kontakt: 0908722226, 0911342204

Školská jedáleň: 042/4711385

Mgr. Andrea Golejová

zástupkyňa riaditeľa

 

Mária Dorociaková

vedúca školskej jedálne

tel. 042/ 4711385

 

Triedy a pedagogickí zamestnanci

 1. tr. Renáta Filiačová -  Darina Čeligová
 2. tr. Mgr. Katarína Šimáčková - Tatiana Marmanová
 3. tr. Mgr. Andrea Golejová - Alena Krajčová
 4. tr. Ľudmila Kováčiková - Zuzana Tomanová
 5. tr. Danka Černičková - Viera Luhová

Poplatky za dieťa v materskej škole:

 • zákonný poplatok za dieťa v MŠ na mesiac – 20,00 €
  (č.účtu  SK04 5600 0000 0072 3076 2002)
 • za Rodičovské združenie na mesiac –  6,00 €
  (č. účtu SK88 5600 0000 0072 4921 6001
 • za stravu na mesiac – 33,00 €                              
  (č.účtu SK35 5600 0000 0072 3076 6003)

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Materská škola
IČO: 36129682

Kontaktná osoba: Danka Černičková

Adresa: Materská škola
Chmelinec 1411/6
020 01  Púchov

Kontakt:
tel:     0908722226
e-mail: